Home


AD.ECO is een eenmanszaak gerund door:
Guido Nijland,
Tolweg 8
7991 TC Geeuwenbrug (Dwingelo)
tel: 0521 345635 mobiel: 06 14287568
Mail:
Geboren: 5 februari 1950, Oudeschild, Texel

Opleiding:
Lorenz Lyceum Haarlem HBSb, diploma 1967.

Landbouw Hogeschool Wageningen richting Bosbouw met specialisatie Natuurbeheer. Vakken: Natuurbeheer en -behoud (hoofdvak), Vegetatiekunde en plantenoecologie (verzwaard bijvak), Houtteelt (bijvak) en Planologie (bijvak) Diploma januari 1974.

Werkervaring:
1971 - 1973Student-assistent bij afd. Vegetatiekunde en Plantenoecologie,flora-excursies en practica.
1974ijdelijk medewerker Landbouw Hogeschool afd. Vegetatiekunde en Plantenoecologie
1975 - 1979Medewerker afdeling milieukartering Provinciale Planologische Dienst vanDrenthe, milieukartering vegetatie en fysische geografie.
1979 - 1980Medewerker beleidsafdeling Staatsbosbeheer Noord-Holland, Natuurbeheersplannen voor Waterland en medewerking aan een Landschapstructuurplan Noord-Kennemerland.
1981 - 1982Wetenschappelijk medewerker Rijksinstituut voor Natuurbeheer in Leersum: opstellen van een literatuuroverzicht over de relatie tussen Natuur en Verkeer en Wegen.
1983 - 1989Medewerker onderzoek en beheersplannen van de Stichting het Drentse Landschap.
1989 - hedenZelfstandig adviseur onder de naam AD.ECO ecologisch onderzoeks- en adviesbureau.

Nevenactiviteiten:
-Lid Raad van Advies van de Stichting het Geldersch Landschap en van de Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen. 1995 - 2011
-Penningmeester Netwerk Groene Bureaus. 1999 2006.


Terug naar boven
terug naar begin


Deze site is gemaakt door Wiebe Nijland